CAS号查询化工产品 >  CAS No.83459-29-4

83459-29-4  3,4-二乙氧基苄醇

CAS Number:83459-29-4 基本信息
中文名:41454 3,4-二乙氧基苄醇;
3,4-二乙氧基苯甲醇
英文名:21631 3,4-Diethoxybenzyl alcohol
别名: 3,4-Diethoxyphenyl methanol
分子结构:
  • CAS:83459-29-4_3,4-二乙氧基苄醇的分子结构
  • CAS:83459-29-4_3,4-二乙氧基苄醇的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C11H16O3
分子量: 196.24
83459-29-4
相关化学品信息
837-18-3  83270-49-9  834-25-3  83848-83-3  832739-40-9  83297-77-2  83702-52-7  红地那非  83540-94-7  83800-45-7  834-94-6  834884-74-1  83966-43-2  83656-38-6  83933-21-5  83682-44-4  83846-75-7  83133-06-6  83763-32-0  83898-08-2  4-[2-[4-[乙基(苯基甲基)氨基]苯基]乙烯基]-1-(2-羟乙基)吡啶翁乙酸盐  83587-63-7  [4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]萘并[2,1-D]-1,3-氧硫醇-5-醇3,3-二氧合(2-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-  83540-32-3  环十二酮  83763-45-5  83804-07-3  83763-21-7  83771-36-2  二苯并呋喃-2-磺酸水合物  951|
CAS#83459-29-4 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册