CAS号查询化工产品 >  CAS No.51382-28-6

51382-28-6  1,4-苯二甲酸二甲酯与癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,2-乙二醇的聚合物

CAS Number:51382-28-6 基本信息
中文名:73681 1,4-苯二甲酸二甲酯与癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,2-乙二醇的聚合物
英文名:53858 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propan
分子结构:
分子式: (C10H18O4.C10H10O4.C5H12O2.C2H6O2)x
51382-28-6
相关化学品信息
5128-44-9  51219-87-5  517-46-4  邻苯二甲酸二异癸酯  51300-90-4  3-(N,N-二丙基)氨基乙酰苯胺  51440-81-4  吡咯烷二硫代甲酸铵盐  聚氧乙烯壬基酚磷酸酯  511-12-6  51015-31-7  6,8-二甲氧基-4-甲基喹啉  5,7-二氢咪唑并[1,2-A]嘧啶  吡啶-2,6-二甲酸二酰肼  51820-24-7  SUGIOL  51719-84-7  51735-84-3  4-氰基-4-苯基哌嗪  51431-75-5  4-溴甲基-2,2,5,5-四甲基-3-咪唑啉-3-氧化物-1-氧  51115-76-5  51795-88-1  51367-70-5  51920-03-7  51116-03-1  磷酸腺苷钠  肌动蛋白  51299-79-7  51360-63-5  885|
CAS#51382-28-6 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册