CAS号查询化工产品 >  CAS No.93511-94-5

93511-94-5  

CAS Number:93511-94-5 基本信息
英文名:77314 L-Valine,L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-alanyl-L-serylglycyl-L-prolyl-L-prolyl-
别名: L-Valine,N-[1-[1-[N-[N-[N-[N2-(N2-L-arginyl-L-arginyl)-L-lysyl]-L-alanyl]-L-seryl]glycyl]-L-prolyl]-L-prolyl]-;
1074: PN: US20090175821 SEQID: 1346 claimed protein;
122: PN: US20030119021SEQID: 116 unclaimed sequence;
425: PN: WO2005035003 SEQID: 425 unclaimedsequence;
45: PN: WO0069900 SEQID: 1346 unclaimed sequence
分子结构:
  • CAS:93511-94-5的分子结构
  • CAS:93511-94-5的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C41H74N16O11
分子量: 967.1269
93511-94-5
相关化学品信息
93422-80-1  932-28-5  93892-54-7  93963-10-1  937-13-3  93951-51-0  93041-45-3  2,3,5-三氯苯酚  柚皮素  93431-23-3  93507-25-6  2-(4-羟基苯)丙酸  93841-70-4  93942-59-7  93496-53-8  93804-48-9  93841-14-6  6-[[(4-甲基苯基)磺酰]氨基]己酸与2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物  93894-49-6  93408-11-8  93281-65-3  93942-44-0  939-21-9  93382-47-9  932-23-0  93882-20-3  93859-13-3  93587-26-9  93859-40-6  93841-72-6  
CAS#93511-94-5 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
VIP产品VIP产品仅需0.24元/个/年-爱化学
您的产品需要显示在这里,仅需0.24元/个/年
VIP特权:产品直达,品牌Logo,排名优先,QQ特权

点击这里给我发消息此QQ仅用于VIP合作联系!
我的库存信息
尚未登录
您还没有登录,请先 登录注册
创建试剂库教程 试剂库常见问题