CAS号查询化工产品 >  CAS No.9022-96-2

9022-96-2  缩钛酸丁酯

CAS Number:9022-96-2 基本信息
中文名:32820 缩钛酸丁酯;
聚钛酸丁酯
英文名:12997 Poly(titanium butoxide)
别名: 1-Butanol,titanium(4+) salt, homopolymer (9CI);
Butyl alcohol, titanium(4+) salt,polymers (8CI);
B 10;
B 10 (titanate);
B 20;
B 30;
B 30 (titanate);
B 7;
BTP;
Butyl polytitanate;
Butyl titanate homopolymer;
PTI 023;
Poly(butyl titanate);
Poly(n-butyl titanate);
Poly(tetrabutyl titanate);
TBT 700;
Tetrabutylorthotitanate homopolymer;
Tetrabutyl titanate polymer;
Tilcom PBT;
Titaniumtetra(n-butoxide) homopolymer;
Titanium tetrabutoxide polymer;
Tyzor BTP;
TyzorPB
分子结构:
  • CAS:9022-96-2_缩钛酸丁酯的分子结构
  • CAS:9022-96-2_缩钛酸丁酯的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: (C16H36O4Ti)n
9022-96-2
物理化学性质
熔点:-39ºC
闪点:90ºF
密度:1.13
安全信息
安全说明: S16:远离火源。
S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。
危险品标志: XnXn:有害物质
危险类别码: R10:易燃。
R22:吞咽有害。
R41:有严重损伤眼睛的危险。
R67:蒸汽可能导致嗜睡和昏厥。
R37/38:对呼吸道和皮肤有刺激作用。
危险品运输编号: UN1993
相关化学品信息
3-乙氧基-4-氟苯硼酸  90829-71-3  9010-75-7  90299-63-1  90771-20-3  904816-32-6  (1-甲基乙基)苯磺酸镁  90090-61-2  9001-11-0  904818-18-4  90087-14-2  90035-58-8  906352-99-6  乙氧基镧(III)  902837-26-7  9043-30-5  9007-93-6  纤维蛋白(从人体中提取)  90151-13-6  2,5-二特辛基对苯二酚  90418-78-3  2-(乙酰基硫代)降莰烷  90521-73-6  90272-96-1  促黄体激素(马脑下垂体)  90660-22-3  904813-44-1  904316-35-4  2-氯-5-甲基噻唑-4-羧酸乙酯  90766-88-4  890|
CAS#9022-96-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
上海迈瑞尔化学技术有限公司
专业从事9022-96-2及其他化工产品的生产销售
咨询电话:0755-86170099
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:cas9022-96-2  cas 9022-96-2  polytitanate