CAS号查询化工产品 >  CAS No.9006-26-2

9006-26-2  马来酸酐改性的聚乙烯

CAS Number:9006-26-2 基本信息
中文名:76613 马来酸酐改性的聚乙烯
英文名:56790 Polyethene,modigied with maelic anhydride
别名: 2,5-furandione, polymer with ethene;
ema 1605;
ethylene, polymer with maleic anhydride;
maleic anhydride, polymer with ethylene;
poly(ethylene-maleic anhydride);
polyethylene maleic anhydride copolymer
分子结构:
分子式: (C4H2O3.C2H4)x
9006-26-2
InChI: 1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
相关化学品信息
90777-42-7  海藻酸钙  908334-03-2  聚乙二醇单油酸酯  [4-[4-[(5-氯代-2-羟基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1H-吡唑-1-基]苯磺酸合][4-[(5-氯代-2-羟基苯基)  90608-05-2  六氢-2H-吖庚因-2-酮与聚乙二醇的聚合物  904813-48-5  90989-41-6  N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]-3-(4-氟苯巯基)-2-羟基-2-甲基丙酰胺  908337-04-2  90065-65-9  90320-35-7  凝乳酶  90109-75-4  90561-47-0  90090-61-2  90906-40-4  90608-04-1  902137-96-6  9086-70-8  90889-39-7  90483-41-3  90499-30-2  904817-05-6  90841-80-8  C16-18-烷基磷酸酯单钠盐  90829-99-5  90559-43-6  90916-46-4  972|
CAS#9006-26-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:CAS NO: 9006-26-2  CAS NO. 9006-26-2)