CAS号查询化工产品 >  CAS No.68912-12-9

68912-12-9  [2-[[[[3-[[4-氟-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-苯基甲基]偶氮]-4-磺

CAS Number:68912-12-9 基本信息
中文名:26935 [2-[[[[3-[[4-氟-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-苯基甲基]偶氮]-4-磺
英文名:7111 Cuprate, [2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophe
别名: Cuprate(4-),[2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]azo-kN2]phenylmethyl]azo-kN1]-4-sulfobenzoato(6-)-kO]-, tetrasodium (9CI);
Cuprate(4-), [2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-,tetrasodium;
Benzoic acid,2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[(3-sulfophenyl)azo]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfo-,copper complex
分子结构:
  • CAS:68912-12-9_[2-[[[[3-[[4-氟-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-苯基甲基]偶氮]-4-磺的分子结构
  • CAS:68912-12-9_[2-[[[[3-[[4-氟-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-苯基甲基]偶氮]-4-磺的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C29H16CuFN9O12S3.4Na
68912-12-9
InChI: 3
相关化学品信息
5-叔丁基噻吩-2-甲酰胺  2-氯-3-甲基吡啶  681808-70-8  68308-41-8  68213-74-1  68882-56-4  68391-30-0  68141-15-1  68522-81-6  68131-49-7  68928-46-1  2-丙烯酸-2-[丁基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸2-[丁基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、甲基环|
CAS#68912-12-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:cas:68912-12-9