CAS号查询化工产品 >  CAS No.60451-10-7

60451-10-7  1(或3)-(4-氨基苯基)-2,3-二氢-1,3,3(或1,1,3)-三甲基(9CI)-1H-茚-5-氨基

CAS Number:60451-10-7 基本信息
中文名:65909 1(或3)-(4-氨基苯基)-2,3-二氢-1,3,3(或1,1,3)-三甲基(9CI)-1H-茚-5-氨基
英文名:46085 1H-Inden-5-amine, 1(or 3)-(4-aminophenyl)-2,3-dihydro-1,3,3(or 1,1,3)-trimethyl- (9CI)
别名: 1H-Inden-5-amine,1(or 3)-(4-aminophenyl)-2,3-dihydro-1,3,3(or 1,1,3)-trimethyl-(9CI)
60451-10-7
相关化学品信息
克洛索隆  60042-56-0  60624-60-4  6048-32-4  3-吲哚丁酸钾  奥沙拉秦钠  60508-97-6  6018-54-8  4-甲基磺酰基-2,2',5,5'-四氯联苯  骆驼蓬酚盐酸盐(二水)  60092-15-1  60763-39-5  60031-98-3  哌嗪盐酸盐水合物  6037-59-8  60738-12-7  1,5-二溴蒽醌  60896-00-6  6034-54-4  60562-11-0  60093-16-5  2,4-二氨基-5-苯基噻唑氢溴酸盐酸盐  二水二酒石酸烟碱  6047-26-3  6069-97-2  60166-92-9  正壬基酰苯  6043-39-6  60423-21-4  609-20-1  842|
CAS#60451-10-7 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册