CAS号查询化工产品 >  CAS No.55590-83-5

55590-83-5  戊酸-2-甲基丁酯

CAS Number:55590-83-5 基本信息
中文名:8663 戊酸-2-甲基丁酯
英文名:78839 Pentanoic acid, 2-methylbutyl ester
别名: 2-Methylbutylpentanoate;
2-Methylbutyl valerate
分子结构:
  • CAS:55590-83-5_戊酸-2-甲基丁酯的分子结构
  • CAS:55590-83-5_戊酸-2-甲基丁酯的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C10H20O2
分子量: 172.26
55590-83-5
InChI: 1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(11)12-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
相关化学品信息
3,3'-[(2,5-二氯-1,4-亚苯基)二[亚氨基(1-乙酰基-2-氧代-2,1-乙二基)偶氮]]二[4-氯-N-(5-氯-2-甲苯基)]苯甲  55203-51-5  55032-41-2  55255-57-7  2-叔丁氧羰基氨基丙烯酸甲酯  55969-57-8  香豆素334  2,3,5,4-四羟基二苯乙烯葡萄糖苷  氰基胍与氯化铵和甲醛的聚合物  55970-40-6  55429-87-3  55947-04-1  55175-50-3  55956-51-9  三(2-氯乙基)胺  55724-93-1  杀螨醚  55490-85-2  55569-52-3  55114-40-4  5521-38-0  55012-82-3  558-43-0  55545-80-7  55556-88-2  55601-96-2  N-十二碳酰基-L-丙氨酸钠  55307-37-4  吗林那宗  55304-90-0  924|
CAS#55590-83-5 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:cas 55590-83-5  CAS#: 55590-83-5