CAS号查询化工产品 >  CAS No.52319-06-9

52319-06-9  十二烷基苯磺酸甲酯

CAS Number:52319-06-9 基本信息
中文名:6610 十二烷基苯磺酸甲酯
英文名:76786 Methyl dodecylbenzene sulfonate
分子结构:
  • CAS:52319-06-9_十二烷基苯磺酸甲酯的分子结构
  • CAS:52319-06-9_十二烷基苯磺酸甲酯的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C19H32O3S
分子量: 340.52
52319-06-9
InChI: 1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
相关化学品信息
52940-12-2  52783-83-2  方酸二乙酯  4-甲酸甲酯苯乙酸甲酯  52768-97-5  52454-66-7  525582-84-7  52352-03-1  4-庚氧基-4'-氰基联苯  3,3-二甲基二环[2.2.2]庚-2-羧酸甲酯  52655-12-6  4-氯-2,3,5,6-四氟吡啶  521272-85-5  52955-40-5  52526-39-3  52-38-0  5253-38-3  5238-38-0  5299-52-5  5234-26-4  邻苯二甲酸铵  5282-72-4  52156-73-7  5274-38-4  2-甲基-4-甲胺基-6-甲氧基均三嗪  52085-24-2  52225-57-7  1,7-二乙酰氧基庚烷  52483-27-9  520-62-7  873|
CAS#52319-06-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:52319-06-9