CAS号查询化工产品 >  CAS No.308796-32-9

308796-32-9  铝酸铋水合物

CAS Number:308796-32-9 基本信息
中文名:22224 铝酸铋水合物
英文名:2400 Aluminum bismuth oxide(Al3BiO6), monohydrate (9CI)
别名: BISMUTH ALUMINATE HYDRATE 99.9+%;
BISMUTH ALUMINATE HYDRATE
分子结构:
  • CAS:308796-32-9_铝酸铋水合物的分子结构
  • CAS:308796-32-9_铝酸铋水合物的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: Al3BiH2O7
分子量: 403.936674
308796-32-9
EINECS登录号: 235-552-3
InChI: 1S/3Al.Bi.H2O.6O/h;;;;1H2;;;;;;/q;;;+3;;;;;3*-1
相关化学品信息
306935-99-9  3029-60-5  309-14-8  N-癸酰基肌氨酸钠  30442-12-7  3084-21-7  3,4,5-三甲氧基苯甲酰胺  306960-67-8  30568-68-4  304685-87-8  30357-84-7  30691-92-0  30062-49-8  30863-54-8  30530-44-0  3098-38-2  301644-23-5  30754-31-5  2,5-双(三氟甲基)苄基溴  哌嗪-2-羧酸二盐酸盐  302842-60-0  30651-43-5  30894-70-3  30880-72-9  30362-08-4  30681-90-4  301644-27-9  30121-10-9  乙烷磺酸钠一水  30992-66-6  877|
CAS#308796-32-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册