CAS号查询化工产品 >  CAS No.300860-21-3

300860-21-3  

CAS Number:300860-21-3 基本信息
英文名:81377 1,3-Dithiolo[4,5-f]benzothiazole(9CI)
别名: 1,3-Dithiolo[4,5-f]benzothiazole(9CI)
分子结构:
  • CAS:300860-21-3的分子结构
  • CAS:300860-21-3的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C8H5NS3
分子量: 211.327
300860-21-3
InChI: 1S/C8H5NS3/c1-5-6(10-3-9-5)2-8-7(1)11-4-12-8/h1-3H,4H2
相关化学品信息
30777-74-3  303768-82-3  30957-62-1  30831-73-3  N-[3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苯基]甲基磺酰氯  6-氟吲哚-2-羧酸  30983-85-8  3004-58-8  304468-42-6  30357-59-6  (S)-(?)-1,2-环硫十二烷  十氢-1,4-萘二羧酸二甲酯 (异构体混合物)  2-(正庚酰)噻吩  30771-85-8  mu-氧乙酸钌(II,III)三水  3015-20-1  全氟-2,7-二甲基辛烷  300-62-9  30877-81-7  (2-乙氧基甲基乙氧基)丙醇  30609-70-2  Boc-S-叔-丁基巯基-L-半胱氨酸  30047-37-1  30953-88-9  301685-10-9  301151-28-0  1,1'-(苯基亚氨基)双-2-丙醇  3041-15-4  30605-60-8  30982-97-9  948|
CAS#300860-21-3 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册