CAS号查询化工产品 >  CAS No.2587-81-7

2587-81-7  乙酰氧基三乙基铅

CAS Number:2587-81-7 基本信息
中文名:36631 乙酰氧基三乙基铅
英文名:16808 Acetic acid,triethylplumbyl ester
别名: Lead,acetoxytriethyl- (7CI);
Plumbane, (acetyloxy)triethyl- (9CI);
Plumbane,acetoxytriethyl- (8CI);
Triethyllead acetate (6CI);
Acetoxytriethyllead;
Acetoxytriethylplumbane;
NSC 102508
分子结构:
  • CAS:2587-81-7_乙酰氧基三乙基铅的分子结构
  • CAS:2587-81-7_乙酰氧基三乙基铅的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C8H18O2Pb
分子量: 353.43
2587-81-7
InChI: 1S/C2H4O2.3C2H5.Pb/c1-2(3)4;3*1-2;/h1H3,(H,3,4);3*1H2,2H3;/q;;;;+1/p-1
安全信息
安全说明: S45:出现意外或者感到不适,立刻到医生那里寻求帮助(最好带去产品容器标签)。
S53:避免暴露——使用前先阅读专门的说明。
S60:本物质残余物和容器必须作为危险废物处理。
S61:避免排放到环境中。参考专门的说明 / 安全数据表。
危险类别码: R33:有累积作用的危险。
R61:可能对未出生的婴儿导致伤害。
R26/27/28:吸入、皮肤接触和不慎吞咽极毒。
R50/53:对水生生物极毒,可能导致对水生环境的长期不良影响。
相关化学品信息
25787-42-2  3-氯苄硫醇  254109-09-6  25372-69-4  溴代(1,10-菲咯啉)(三苯基膦)铜(I)  255735-88-7  259683-30-2  256414-75-2  2500-82-5  250714-85-3  25757-31-7  256473-81-1  25942-40-9  25485-92-1  25022-43-9  3,3,3-三氟丙酸  2543-57-9  252914-65-1  250691-17-9  253267-38-8  25171-21-5  甲基膦酸双(二甲胺)  醋酸铟  25555-25-3  25758-27-4  25384-98-9  25140-78-7  25079-96-3  2585-23-1  25854-59-5  881|
CAS#2587-81-7 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册