CAS号查询化工产品 >  CAS No.25265-17-2

25265-17-2  甲醛与6-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺和苯酚的聚合物

CAS Number:25265-17-2 基本信息
中文名:5291 甲醛与6-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺和苯酚的聚合物
英文名:75468 Formaldehyde, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and phenol
别名: Isophoronediamine, phenol, formaldehyde polymer;
Phenol, formaldehyde, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanaminepolymer;
formaldehyde, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and ph;
formaldehyde, polymer with5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and phenol;
Formaldehyde,polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and phenol;
Isophoronediamine,phenol,formaldehyde polymer;
Phenol,formaldehyde,5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanaminepolymer
分子结构:
分子式: (C10H22N2.C6H6O.CH2O)x
25265-17-2
InChI: 1S/C10H22N2.C6H6O.CH2O/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;7-6-4-2-1-3-5-6;1-2/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;1-5,7H;1H2
相关化学品信息
259869-55-1  3-甲基-4-苯基-2-丁酮  25198-75-8  二硫化烷基酚  25491-20-7  25401-41-6  马来酸二钠二水合物  25526-94-7  2554-66-7  25488-62-4  25910-96-7  25756-87-0  3-(3,4,5-三甲氧基苯基)丙酸  25082-33-1  25566-92-1  25006-86-4  254991-11-2  25757-45-3  252230-11-8  258497-34-6  255839-20-4  25758-98-9  25061-83-0  2-二环已基膦-2'-甲氧基联苯  25903-16-6  256408-48-7  6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]己烷的均聚物  25357-79-3  25580-38-5  磷化锡  904|
CAS#25265-17-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:25265-17-2