CAS号查询化工产品 >  CAS No.25036-13-9

25036-13-9  脲与甲醛和1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物

CAS Number:25036-13-9 基本信息
中文名:73654 脲与甲醛和1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物;
氨基树脂(583型)
英文名:53830 Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
别名: Amino resin 583;
urea, polymer with formaldehyde and1,3,5-triazine-2,4,6-triamine;
Urea,polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
分子结构:
分子式: (C3H6N6.CH4N2O.CH2O)x
25036-13-9
相关化学品信息
25841-92-3  25601-84-7  25394-20-1  251325-85-6  转移因子  4-(2-碘代乙酰胺基)-2,2,3,3-四甲基哌啶1-氧  25447-95-4  盐酸曲唑酮  25059-15-8  2-(1H-吡唑-3-基)苯并噻唑  25435-36-3  25702-74-3  25023-36-3  25805-74-7  亚甲紫  2579-67-1  25390-67-4  己二酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物  251648-21-2  256446-67-0  25759-17-5  256529-20-1  251938-49-5  252049-06-2  25453-77-4  (R)-(-)-哌啶-3-甲酸  25800-51-5  25310-89-8  25757-81-7  25117-42-4  940|
CAS#25036-13-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:25036-13-9