CAS号查询化工产品 >  CAS No.118891-94-4

118891-94-4  

CAS Number:118891-94-4 基本信息
英文名:16205 1,2-Benzenediol,4-(3-amino-2-hydroxybicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-, (endo,endo)- (9CI)
别名: 3-amino-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxybicyclo(2.2.1)heptane
分子结构:
  • CAS:118891-94-4的分子结构
  • CAS:118891-94-4的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C13H17NO3
分子量: 235.279
118891-94-4
InChI: 1S\/C13H17NO3\/c14-12-7-1-2-8(5-7)13(12,17)9-3-4-10(15)11(16)6-9\/h3-4,6-8,12,15-17H,1-2,5,14H2
相关化学品信息
116989-93-6  115103-30-5  5,11,17,23-四三-二甲胺甲基杯[4]烯  111190-41-1  1,4,8,11,15,18,22,25-八溴丁氧基-29H,31H-酞菁  112-09-4  110638-01-2  116866-63-8  112475-42-0  115219-09-5  116610-84-5  11003-34-2  2-(2-甲氧基乙基)吡啶  115414-47-6  114301-26-7  110835-78-4  110953-73-6  1-乙酰基-4-[3-(甲基氧基)-4-硝基苯基]哌嗪  110508-92-4  118001-76-6  116409-29-1  112338-98-4  119413-58-0  3,3-环戊烷戊二酰亚胺  1119449-37-4  119509-26-1  氧化镁铝  111886-77-2  111216-73-0  119940-87-3  970|
CAS#118891-94-4 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册