CAS号查询化工产品 >  CAS No.110224-99-2

110224-99-2  

CAS Number:110224-99-2 基本信息
英文名:8767 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-(1-oxo-2-propenyl)amino-1-propanesulfonic acid monosodium
别名: 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-(1-oxo-2-propenyl)amino-1-propanesulfonic acid monosodium salt and sodium phosphinite;
2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propane sulphonic acid, mono;
Phosphino Carboxilic Acid copolyMer (PCAC)
110224-99-2
相关化学品信息
115610-46-3  1189-94-2  111956-48-0  115722-23-1  114029-71-9  117666-88-3  3-氨基-2,4,5-三氟苯甲酸  112923-05-4  118638-04-3  117783-53-6  114420-45-0  112677-52-8  1127-29-3  1124-15-8  114366-10-8  117642-16-7  114451-10-4  115573-33-6  1111-63-3  1159826-17-1  110912-15-7  114642-64-7  2-(三丁基锡烷基)呋喃  110816-53-0  113954-71-5  116928-91-7  1115-74-8  114566-65-3  116882-80-5  118458-54-1  
CAS#110224-99-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
VIP产品VIP产品仅需0.24元/个/年-爱化学
您的产品需要显示在这里,仅需0.24元/个/年
VIP特权:产品直达,品牌Logo,排名优先,QQ特权

点击这里给我发消息此QQ仅用于VIP合作联系!
我的库存信息
尚未登录
您还没有登录,请先 登录注册
创建试剂库教程 试剂库常见问题