CAS号查询化工产品 >  CAS No.85631-59-0

85631-59-0  蓖麻油乙氧基化物硫酸酯铵盐

CAS Number:85631-59-0 基本信息
中文名:7799 蓖麻油乙氧基化物硫酸酯铵盐
英文名:77975 Castor oil, epoxidized, sulfated, ammonium salts
别名: Castor oil,epoxidized,sulfated,ammonium salts
85631-59-0
相关化学品信息
85274-82-4  850349-28-9  850429-52-6  850623-76-6  苄基三乙基硼氢化铵  857807-98-8  856933-07-8  85653-73-2  85371-55-7  85213-84-9  852180-98-4  1-丁基-4-[2-(4-乙氧苯基)乙炔基]苯  85049-96-3  85661-27-4  854892-34-5  85099-01-0  85654-07-5  851363-62-7  850375-06-3  2-(3-甲基苯基)噻吩  [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二[亚氨基(1-甲基-2,1-乙二基)]]二[(苯甲酰氨基)甲基]苯磺酸钠盐  (2beta,3alpha)-2,3-二羟基乌苏-12-烯-28-酸  857284-23-2  85536-79-4  2-(异吲哚-1-基)乙酸  85754-45-6  852822-25-4  851335-12-1  85287-55-4  850589-46-7  994|
CAS#85631-59-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册