CAS号查询化工产品 >  CAS No.84989-14-0

84989-14-0  4-C10-13-仲烷基苯磺酸衍生物钙盐

CAS Number:84989-14-0 基本信息
中文名:58857 4-C10-13-仲烷基苯磺酸衍生物钙盐
英文名:39033 Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium salts
别名: Benzenesulfonic acid,4-C10-13-sec-alkyl derivs.,calcium salts
84989-14-0
相关化学品信息
84424-00-0  4-C10-13-仲烷基苯磺酸衍生物钙盐  84100-26-5  84855-56-1  辣椒提取物  845826-95-1  84559-97-7  84000-72-6  84114-76-1  84888-34-6  84695-99-8  芬地柞酸  2-(2,3-二氢-1,3-二氧代-1H-茚-2-基)-8-喹啉磺酸钠盐  84697-18-7  848366-38-1  847729-27-5  84547-83-1  黄素腺嘌呤二核苷酸二钠  2-(烯丙氧基甲基)-18-冠-6-醚  845616-55-9  84803-57-6  84201-40-1  2-异丙氧基吡啶-3-硼酸频哪酯  844884-98-6  84249-81-0  4-溴-2-氨基-7H-吡咯并[2,3-D]嘧啶  84348-15-2  84518-22-9  84425-43-4  4-溴-3-氟苯甲酸甲酯  940|
CAS#84989-14-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册