CAS号查询化工产品 >  CAS No.84776-35-2

84776-35-2  (C16-18饱和

CAS Number:84776-35-2 基本信息
中文名:58354 (C16-18饱和;
C18不饱和)脂肪酸钙棕榈油脂肪酸钙皂
英文名:38530 Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., calcium salts
别名: Calcium soap of palm fatty acid;
Fatty acids,C16-18 and C18-unsatd.,calcium salts
84776-35-2
相关化学品信息
849021-38-1  84565-30-0  9H-(4-甲氧基苯基)-3-醛基咔唑  84126-69-2  84434-52-6  84989-12-8  84226-14-2  2-乙基已基磷酸二氢酯与吗啉(1:2)的化合物  84473-76-7  84605-02-7  84434-40-2  849776-61-0  1-(4-甲基苯基)-1-环己羧酸  美他西泮  84483-30-7  癸酸2-(4-苄氧基苯基)乙酯  84696-63-9  癸酸-1-13C  84196-25-8  84033-69-2  84260-24-2  84761-82-0  光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物  84260-34-4  849035-83-2  84423-93-8  84619-48-7  848127-67-3  84735-85-3  84029-43-6  923|
CAS#84776-35-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册