CAS号查询化工产品 >  CAS No.84082-27-9

84082-27-9  菜子油二硫酸酯,钠盐

CAS Number:84082-27-9 基本信息
中文名:81817 菜子油二硫酸酯,钠盐
英文名:61993 Rape oil, bisulfited, sodium salt
84082-27-9
相关化学品信息
84777-12-8  84855-56-1  84604-43-3  84029-89-0  848731-38-4  BIIB021/CNF2024  84759-05-7  849035-94-5  84434-28-6  84092-81-9  845781-54-6  84697-13-2  84029-94-7  847925-91-1  84145-88-0  84682-24-6  84824-96-4  84642-62-6  84604-68-2  849066-64-4  84735-85-3  849062-00-6  84000-91-9  848952-82-9  84104-71-2  二水合二[3-羟基-2-萘甲酸根-O2,O3]合铬酸氢盐3-羟基-2-萘甲酸-铬配合物  2-哌嗪基-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉盐酸盐  84272-18-4  848953-33-3  849417-33-0  942|
CAS#84082-27-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册