CAS号查询化工产品 >  CAS No.82027-60-9

82027-60-9  [&mu

CAS Number:82027-60-9 基本信息
中文名:41346 [μ-[[3,3'-氧偶氮基双[6-[2-[4-[[3-羟基-4[(2-羟基-5-磺酸苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-磺酸苯基]乙烯基]苯磺
英文名:21522 Cuprate, [&mu
别名: -[[3,3'-azoxybis[6-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl) azo]phenyl]azo]-2-sulfophenyl] ethenyl] benzenesulfonato]]]]di-, hexasodium
82027-60-9
相关化学品信息
1,7,8-三氯二苯并-对-二恶英  82110-72-3  82722-95-0  82726-80-5  82803-75-6  82136-26-3  82121-08-2  盐酸雷洛昔芬  823-86-9  827614-49-3  82925-11-9  82619-95-2  邻苯甲硫酰亚胺钠盐水合物  82331-19-9  82502-21-4  82504-70-9  827344-01-4  7-十六-1-醇  821793-41-3  82105-34-8  823-18-7  82431-43-4  82520-38-5  823809-33-2  82083-98-5  82024-48-4  82324-04-7  82730-72-1  D-苯基丁氨酸  82342-93-6  868|
CAS#82027-60-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册