CAS号查询化工产品 >  CAS No.65405-96-1

65405-96-1  碳酸二羟二镍

CAS Number:65405-96-1 基本信息
中文名:30424 碳酸二羟二镍;
碱式碳酸镍
英文名:10600 (&mu
别名: -(carbonato-O:O')dihydroxydi-Nickel;
Nickel carbonate, basic;
carbonatodihydroxydinickel;
nickel carbonate hydroxide;
Nickel,(μ
-(carbonato-O:O')dihydroxydi-;
Nickel carbonate,basic
分子结构:
  • CAS:65405-96-1_碳酸二羟二镍的分子结构
  • CAS:65405-96-1_碳酸二羟二镍的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C2H2NiO6
分子量: 180.73
65405-96-1
InChI: 1S/2CH2O3.Ni/c2*2-1(3)4;/h2*(H2,2,3,4);/q;;+2/p-2
相关化学品信息
4-(二氟甲氧基)苯甲醇  65925-33-9  653-31-6  65960-33-0  65091-40-9  2,4-二甲基-5-乙烯基噻唑  碘代醋酸锂  6532-48-5  65249-60-7  对十二烷氧基硝基苯  二氢醉人素  658-97-9  雷玛唑盐FD  2,2-氧基双乙醇与1,3-二异氰酸根合甲苯、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,4-丁二基)]和1,1'-亚甲|
CAS#65405-96-1 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:65405-96-1]