CAS号查询化工产品 >  CAS No.64945-78-4

64945-78-4  5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物

CAS Number:64945-78-4 基本信息
中文名:29286 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物
英文名:9462 5-Sulfo-1,3-benzenedicarboxylic acid, monosodium salt, adipic acid,terephthalic acid, ethylene glyco
分子结构:
分子式: (C8H6O7S.C8H6O4.C6H10O4.C2H6O2.Na)x
64945-78-4
相关化学品信息
64511-65-5  64895-98-3  64147-47-3  64431-95-4  弱酸性亮红B  64724-48-7  64691-99-2  64680-90-6  64168-66-7  6432-52-6  64954-34-3  64761-76-8  64049-03-2  64407-85-8  649737-05-3  64854-86-0  64611-93-4  64647-41-2  6441-56-1  64647-13-8  6411-55-8  1,2-二溴-4,5-二氟苯  641627-37-4  6496-77-1  2-羟基-5-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]苯甲酸二钠盐  64057-98-3  64188-66-5  64891-10-7  649570-73-0  64742-10-5  886|
CAS#64945-78-4 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册