CAS号查询化工产品 >  CAS No.62185-81-3

62185-81-3  葡糖酸与硼酸的环酯化物钠盐

CAS Number:62185-81-3 基本信息
中文名:5816 葡糖酸与硼酸的环酯化物钠盐
英文名:75992 D-Gluconic acid, cyclic ester with boric acid, sodium salt
别名: Sodium borogluconate;
D-Gluconic acid,cyclic ester with boric acid,sodium salt
分子结构:
  • CAS:62185-81-3_葡糖酸与硼酸的环酯化物钠盐的分子结构
  • CAS:62185-81-3_葡糖酸与硼酸的环酯化物钠盐的分子结构
  • 1
  • 2
62185-81-3
相关化学品信息
62338-27-6  1-溴代庚烷  6277-89-0  3-苄氧基苯乙酸甲酯  6265-24-3  62960-76-3  2,4-二羟基吡啶  62625-25-6  62104-33-0  62099-84-7  62150-58-7  赖氨匹林  十六烷基酸-1,2-亚乙基酯  棕榈酸-2,2-d2  6276-27-3  6275-32-7  1,2,3-三乙酰氧基-5-脱氧-D-核糖  1,2-二辛基亚乙基乙二醇  丽丝胺碱性蕊香红B磺酰氯  二十二烷基二酸山梨醇单酯  6276-65-9  6252-78-4  3-乙氧基丙胺  6201-72-5  6268-43-5  己二酸单甲酯  62848-53-7  正二十烷-D42  62133-72-6  62746-55-8  845|
CAS#62185-81-3 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册