CAS号查询化工产品 >  CAS No.54590-62-4

54590-62-4  5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与1,3-苯二甲酸和2,2'-氧二乙醇的聚合物

CAS Number:54590-62-4 基本信息
中文名:25598 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与1,3-苯二甲酸和2,2'-氧二乙醇的聚合物
英文名:5775 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid a
分子式: (C8H6O7.C8H6O4.C4H10O3.Na)X
54590-62-4
相关化学品信息
3,4-二氢-2H-吡啶并[1,2-D]嘧啶-2-酮  54687-13-7  54620-98-3  3,4-二苄氧基苯甲醛  549-21-3  5468-12-2  3-氨基吡嗪-2-羧酸  54864-91-4  5470-72-4  54410-94-5  54576-32-8  54957-80-1  54763-99-4  54381-23-6  碘代十六烷 [544-77-4]  5455-07-2  5459-04-1  54668-67-6  5470-01-9  54377-96-7  54646-38-7  5453-48-5  3,5-二甲基己醇  54004-27-2  5426-97-1  54503-20-7  吡啶硫酸盐  奥他维林  5-二乙基胺基-2-戊醇  54353-11-6  855|
CAS#54590-62-4 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册