CAS号查询化工产品 >  CAS No.5450-86-2

5450-86-2  

CAS Number:5450-86-2 基本信息
英文名:30800 Benzenesulfonicacid, 4-amino-, hydrazide
别名: Sulfanilicacid, hydrazide (6CI,7CI,8CI);
4-Aminobenzenesulfonic acid hydrazide;
NSC18055;
p-Aminobenzenesulfonyl hydrazide;
p-Aminophenylsulfonyl hydrazide
分子结构:
  • CAS:5450-86-2的分子结构
  • CAS:5450-86-2的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C6H9N3O2S
5450-86-2
相关化学品信息
5447-96-1  546-71-4  二异戊基氨  54340-99-7  5462-66-8  2-氯-5-(三氟甲基)苯磺酰氯  5448-40-8  己二酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、3-异苯并呋喃二酮和顺-9-十八碳烯酸的聚合物  54974-63-9  54362-32-2  2,2'-二甲基-4,4'-二氨基联苄  氰化钴(Ⅱ)  54471-44-2  5407-41-0  2-硝基苯磺酰胺  54389-17-2  54046-89-8  5465-97-4  5427-34-9  54466-88-5  5472-46-8  苯酸乙醇胺.盐酸盐, 98+%  54672-09-2  54767-36-1  546-63-4  54531-03-2  5-氨基-2-甲基乙酰苯胺  54063-30-8  5425-21-8  54050-62-3  891|
CAS#5450-86-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册