CAS号查询化工产品 >  CAS No.4359-97-1

4359-97-1  2,6-二叔丁基-4-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯亚甲基)-2,5-环己二烯-1-酮

CAS Number:4359-97-1 基本信息
中文名:83360 2,6-二叔丁基-4-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯亚甲基)-2,5-环己二烯-1-酮
英文名:63537 2,6-di-t-Butyl-4-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzylidene)-2,5-cyclohexadiene-1-one
分子结构:
  • CAS:4359-97-1_2,6-二叔丁基-4-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯亚甲基)-2,5-环己二烯-1-酮的分子结构
  • CAS:4359-97-1_2,6-二叔丁基-4-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯亚甲基)-2,5-环己二烯-1-酮的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C29H42O2
分子量: 422.64
4359-97-1
InChI: 1S/C29H42O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h13-17,30H,1-12H3
相关化学品信息
43153-77-1  436088-52-7  4382-75-6  43154-76-3  4-(三氟甲氧基)苯乙酸  4317-65-1  4383-25-9  4388-58-3  4-甲基邻苯二甲酸  438218-98-5  436811-27-7  436-41-9  437717-43-6  4312-01-0  439-52-1  438056-69-0  4353-32-6  438530-82-6  43002-22-8  436088-51-6  5-(3,4-二甲氧基苯基)-5-氧代戊酸  43149-46-8  438569-05-2  4303-70-2  433920-88-8  431983-71-0  437999-44-5  (亚甲基二-4,1-亚苯基)二氨基甲酸二(十八烷基)酯  43116-08-1  4391-52-0  894|
CAS#4359-97-1 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册