CAS号查询化工产品 >  CAS No.15490-98-9

15490-98-9  

CAS Number:15490-98-9 基本信息
英文名:20648 Humboldtine(Fe(C2O4).2H2O)
别名: Humboldtine(7CI);
Oxalite
分子结构:
  • CAS:15490-98-9的分子结构
  • CAS:15490-98-9的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C2H4O2(-2)
分子量: 60.05196
15490-98-9
InChI: 1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1-2H2/q-2
相关化学品信息
155223-33-9  (2R,5R)-2,5-二苯基吡咯烷  156074-06-5  159104-35-5  156682-52-9  2-正丁基乙酰乙酸乙酯  15396-42-6  15411-53-7  15382-15-7  15499-07-7  151141-41-2  15483-62-2  152006-17-2  三甲基膦氯代金(I)  159474-87-0  151656-28-9  4-氨基-3-(3,4-二氯苯基)-1-丁醇  155052-13-4  3-[2-(3,4-二甲氧基苯甲酰基)-4,5-二甲氧基苯基]戊-2-酮  154264-95-6  1505-38-0  1573-58-6  1587-18-4  156042-32-9  15944-43-1  156413-21-7  158080-67-2  2,4-二氟苯甲酸  15595-91-2  15598-80-8  936|
CAS#15490-98-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词: humboldtine