CAS号查询化工产品 >  CAS No.123597-58-0

123597-58-0  

CAS Number:123597-58-0 基本信息
英文名:59090 20-OXO-12,20-DIDEOXYPHORBOL 13-ISOBUTYRATE
分子结构:
CAS:123597-58-0的分子结构
分子式: C24H32O6
123597-58-0
相关化学品信息
123982-81-0  120854-59-3  1225-20-3  12228-69-2  阿洛司琼  CYS-SER-CYS-SER-SER-LEU-MET-ASP-LYS-GLU-CYS-VAL-TYR- PHE-CYS-HIS-LEU-ASP-ILE-ILE-TRP-VAL-ASN-THR-PRO-GLU-HIS-VAL-VAL-PRO-TYR-GLY-LEU-GLY-SER-PRO-ARG-SER(DISULFIDE BRIDGE:CYS1-CYS15, CYS3-CYS11)  120083-60-5  125164-55-8  128269-50-1  1202245-65-5  125974-23-4  1242-38-2  123413-57-0  桂酸桂酯  氧化铅  125366-73-6  123743-84-0  129480-26-8  120693-44-9  122008-76-8  氯胺B  8-氨基萘-1,6-二磺酸  126347-59-9  121197-12-4  124064-70-6  2,4-滴丙酸  128404-79-5  127146-24-1  122115-56-4  121776-57-6  
CAS#123597-58-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
VIP产品VIP产品仅需0.24元/个/年-爱化学
您的产品需要显示在这里,仅需0.24元/个/年
VIP特权:产品直达,品牌Logo,排名优先,QQ特权

点击这里给我发消息此QQ仅用于VIP合作联系!
我的库存信息
尚未登录
您还没有登录,请先 登录注册
创建试剂库教程 试剂库常见问题