CAS号查询化工产品 >  CAS No.12235-17-5

12235-17-5  C.I.酸性紫80

CAS Number:12235-17-5 基本信息
中文名:12779 C.I.酸性紫80
英文名:82955 C.I. Acid violet 80
12235-17-5
相关化学品信息
127869-54-9  124046-50-0  121545-81-1  126335-04-4  125797-64-0  125796-97-6  122001-05-2  127905-72-0  122872-00-8  活性蓝X-3G  砷化镉  128397-27-3  126335-27-1  120693-74-5  9,10-二(2-萘基)蒽  4-苯硫基氯苄  2,4-二硝基甲苯  120697-16-7  嘧硫草醚  对氨基苯磺酸  127945-90-8  126006-75-5  129430-93-9  H-89二盐酸盐  1200-93-7  127414-75-9  129285-34-3  120739-77-7  121761-82-8  122712-73-6  885|
CAS#12235-17-5 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册