CAS号查询化工产品 >  CAS No.12224-40-7

12224-40-7  C.I.荧光增白剂184

CAS Number:12224-40-7 基本信息
中文名:84459 C.I.荧光增白剂184;
双(苯并恶唑基)衍生物
英文名:64635 C.I. Fluorescent brightening agent 184
别名: C.I. Fluorescent brightener 184;
bis-Benzoxazolyl derivative;
fluorescent brightener 184
分子结构:
  • CAS:12224-40-7_C.I.荧光增白剂184的分子结构
  • CAS:12224-40-7_C.I.荧光增白剂184的分子结构
  • 1
  • 2
12224-40-7
相关化学品信息
123926-80-7  单硬脂酸甘油酯  128940-64-7  (R)-1-[3,5-二(三氟甲基)苯基]乙醇  十二氢十二硼酸铯  120613-84-5  123199-94-0  126706-35-2  123984-21-4  121306-83-0  1219908-85-6  128350-04-9  123700-03-8  锆酸钙  123891-32-7  N-氯代丁二酰亚胺  129679-51-2  125145-71-3  125564-56-9  129748-49-8  128341-87-7  121841-67-6  120626-86-0  123333-86-8  120729-91-1  123304-10-9  12137-27-8  122012-52-6  123312-19-6  1202-17-1  913|
CAS#12224-40-7 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:12224-40-7