CAS号查询化工产品 >  CAS No.69011-08-1

69011-08-1  氧化锑铬钛

CAS Number:69011-08-1 基本信息
中文名:51872 氧化锑铬钛
英文名:32048 chromium titanium antimonate oxide
分子结构:
CAS:69011-08-1_氧化锑铬钛的分子结构
分子式: SbCrTi10O23
69011-08-1
相关化学品信息
溶剂蓝59  69194-89-4  69753-43-1  693-51-6  69567-06-2  6943-48-2  69368-70-3  6998-82-9  69076-60-4  三氟化硼-正丁醇试剂(10-20%)[用于酯化]  6939-23-7  6974-55-6  69281-30-7  6935-29-1  69833-24-5  695145-47-2  69046-49-7  3-(二甲胺基)吡咯烷  69557-39-7  69372-72-1  69684-10-2  6970-77-0  莫达非尼  69448-06-2  6951-76-4  6959-82-6  6953-49-7  69370-82-7  6957-53-5  697235-38-4  849|
CAS#69011-08-1 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册