CAS号查询化工产品 >  CAS No.677728-92-6

677728-92-6  2-氟吡啶-5-甲醛

CAS Number:677728-92-6 基本信息
中文名:70278 2-氟吡啶-5-甲醛
英文名:50455 2-Fluoropyridine-5-carboxaldehyde
别名: 2-Fluoro-5-formylpyridine;
2-Fluoropyridine-5-carboxaldehyde;
6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
分子结构:
  • CAS:677728-92-6_2-氟吡啶-5-甲醛的分子结构
  • CAS:677728-92-6_2-氟吡啶-5-甲醛的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C6H4FNO
分子量: 125.10
677728-92-6
InChI: 1S/C6H4FNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
相关化学品信息
DP-9  H-甘氨酸-脯氨酸-精氨酸-脯氨酸-OH乙酸盐  6769-96-6  蓖麻油与1,2-乙二醇、甘油和苯酐的聚合物  67566-09-0  二氯磷酸甲酯  677031-20-8  6-氯-2,3,4,5-四氢-7,8-二甲氧基-1-(4-甲氧基苯基)-1H-3-苯并氮杂卓  2-溴甲基-4-氟苯硼酸新戊二醇酯  678185-70-1  己二酸与2-乙基己酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和1,3-异苯基呋喃二酮的聚合物  67667-67-8  6748-85-2  (六甲基苯)合二氯化钌(II)二聚体  DL-谷氨酸钙水合物  67309-49-3  季戊四醇四 C5-9 酸酯类  溶剂蓝6  6715-31-7  67227-10-5  2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐与1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物  甲基全氟壬基酮  醋酸肤轻松  67195-56-6  3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-十一氧杂三十五烷-1,35-二醇  67968-22-3  DIOSBULBIN G  679-90-3  67059-01-2  3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸正十六酯  1038|
CAS#677728-92-6 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册