CAS号查询化工产品 >  CAS No.67584-52-5

67584-52-5  N-乙基-N-[(十一氟戊基)磺酰基]甘氨酸钾盐

CAS Number:67584-52-5 基本信息
中文名:24798 N-乙基-N-[(十一氟戊基)磺酰基]甘氨酸钾盐
英文名:4974 Glycine, N-ethyl-N-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]-, potassium salt
别名: N-Ethyl-N-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]glycine, potassium salt;
n-ethyl-n-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]-glycin potassium salt;
n-ethyl-n-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]-glycinpotassium salt;
Glycine,N-ethyl-N-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]-,potassium salt;
N-Ethyl-N-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]glycine,potassium salt
分子结构:
  • CAS:67584-52-5_N-乙基-N-[(十一氟戊基)磺酰基]甘氨酸钾盐的分子结构
  • CAS:67584-52-5_N-乙基-N-[(十一氟戊基)磺酰基]甘氨酸钾盐的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C9H7F11KNO4S
分子量: 473.30
67584-52-5
InChI: 1S/C9H8F11NO4S.K/c1-2-21(3-4(22)23)26(24,25)9(19,20)7(14,15)5(10,11)6(12,13)8(16,17)18;/h2-3H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1
相关化学品信息
672-04-8  675602-58-1  2,3,6-三氟吡啶-4-羧酸  6710-87-8  676348-64-4  6704-88-7  679-25-4  67015-08-1  2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐与1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物  N(α)-苄氧羰基-D-组氨酸  10-羟基喜树碱  67213-74-5  1-(2-甲基萘-1-甲基)哌嗪  1-甲基-4-硝基-1H-吡咯-2-甲酸叔丁酯  674285-08-6  67221-64-1  675602-96-7  67983-74-8  67595-97-5  二氢呋喃二酮单聚丁烯基衍生物  67584-55-8  右旋环氧氯丙烷  67177-79-1  丁酸-2-甲基-5-[2-甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚-2-基]-2-戊烯酯  67196-36-5  9,9'-螺二[9H-芴]-2,2'-二胺  2,7-二溴-9,9-双[3-(二甲氨基)丙基]芴  67823-26-1  67907-32-8  6709-22-4  994|
CAS#67584-52-5 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册