CAS号查询化工产品 >  CAS No.40471-09-8

40471-09-8  1,3-苯二羧酸与1,4-苯二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物

CAS Number:40471-09-8 基本信息
中文名:16822 1,3-苯二羧酸与1,4-苯二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物
英文名:86998 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanedio
分子结构:
分子式: (C8H6O4.C8H6O4.C6H10O4.C5H12O2.C2H6
40471-09-8
相关化学品信息
40739-73-9  40899-93-2  40961-11-3  40067-66-1  402-72-2  N-(1-环己烯)甲酰胺  4-(三氟甲硫)氯苯  40709-69-1  40516-57-2  405512-01-8  4097-36-3  402513-98-8  406170-09-0  40710-43-8  408335-66-0  40101-51-7  40888-18-4  4098-31-1  S) FTY720磷酸酯  N,N-二甲基-4-[(三甲基甲硅烷基)乙炔基]苯胺  3-三氟甲基-4-溴苯甲醚  CHAPSO  4-甲基-2-羧酸吡啶  406688-00-4  3,3'-二甲氧基苯偶酰  5-苯基-3-(三氟甲基)吡唑  1,1,2,2-四氟乙基-2,2,2-三氟乙基醚  2-溴-3-氟吡啶  409315-17-9  2,2'-丁叉双(6-叔丁基-4-甲基苯酚)  918|
CAS#40471-09-8 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册