CAS号查询化工产品 >  CAS No.39290-90-9

39290-90-9  氧化钛镁钾

CAS Number:39290-90-9 基本信息
中文名:68953 氧化钛镁钾
英文名:49129 Magnesium potassium titanium oxide
分子结构:
  • CAS:39290-90-9_氧化钛镁钾的分子结构
  • CAS:39290-90-9_氧化钛镁钾的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: K2Mg2O7Ti2
分子量: 334.5364
39290-90-9
InChI: 1S/2K.2Mg.7O.2Ti/q2*+1;2*+2;7*-2;2*+4
相关化学品信息
39834-45-2  39718-97-3  ILE-VAL-LEU-SER-LEU-ASP-VAL-PRO-ILE-GLY-LEU-LEU-GLN-ILE-LEU-LEU-GLU-GLN-ALA-ARG-ALA-ARG-ALA-ALA-ARG-GLU-GLN-ALA-THR-THR-ASN-ALA-ARG-ILE-LEU-ALA-ARG-VAL-GLY-HIS-CYS-NH2  395643-37-5  3920-99-8  393127-51-0  4-氟-2-甲氧基苯甲酸  39753-78-1  3995-30-0  39761-64-3  3910-04-1  39113-74-1  39828-35-8  5-氟-2-羟基-2-喹啉羧酸甲酯  7-乙酰氧基-6-(2,3-二溴丙基)-4,8-二甲基香豆素  3968-86-3  393085-45-5  39959-67-6  39580-38-6  39890-46-5  398141-87-2  39118-26-8  4-硝基羧基邻苯二甲酸  3-乙酰基香豆素  3986-22-9  394709-83-2  2-糠酸辛酯  39863-14-4  3934-92-7  对三氟甲硫基硝基苯  1041|
CAS#39290-90-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册