CAS号查询化工产品 >  CAS No.39277-57-1

39277-57-1  2-磺乙醚纤维素钠盐

CAS Number:39277-57-1 基本信息
中文名:33463 2-磺乙醚纤维素钠盐
英文名:13639 Cellulose, 2-sulfoethyl ether, sodium salt
别名: Cellulose,2-sulfoethyl ether,sodium salt
39277-57-1
相关化学品信息
396725-68-1  39089-45-7  397330-31-3  N-乙基-2-乙酰基吡咯  39001-02-0  2,6-二氯-4-甲基吡啶  2-氯-3,5-二硝基三氟甲苯  硫代香叶醇  2-溴乙酰胺4-硝基苯酚  396133-32-7  39769-09-0  2,6-二氯-4-三氟甲基吡啶  39113-24-1  39619-60-8  39581-55-0  丙脒盐酸盐  39112-84-0  6-甲基-2-氯异烟酸乙酯  3,4-二羟基苯甲酸乙酯  5-硝基吡唑-3-羧酸乙酯  氧化钛钾锂  39145-59-0  (+/-)1-胺环戊基-顺-1,3-二甲酸  39000-66-3  5-溴烟酰氯  39888-70-5  3971-28-6  39362-27-1  39111-94-9  5-甲氧基靛红  883|
CAS#39277-57-1 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册