CAS号查询化工产品 >  CAS No.3388-72-5

3388-72-5  2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1H-咪唑-1-乙醇单乙酸酯(盐)

CAS Number:3388-72-5 基本信息
中文名:81944 2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1H-咪唑-1-乙醇单乙酸酯(盐)
英文名:62121 1-(Hydroxyethyl)-2-(8-heptadecenyl)imidazoline acetate
别名: 1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-, monoacetate (salt)
分子结构:
  • CAS:3388-72-5_2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1H-咪唑-1-乙醇单乙酸酯(盐)的分子结构
  • CAS:3388-72-5_2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1H-咪唑-1-乙醇单乙酸酯(盐)的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C24H44N2O2
分子量: 392.62
3388-72-5
InChI: 1S/C24H44N2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-25-19-20-26(24)21-22-28-23(2)27/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3
相关化学品信息
24-冠-8-醚  33927-05-8  33108-69-9  3367-89-3  1-苯基-2,4-戊二酮  338982-12-0  33360-19-9  332860-97-6  33447-72-2  333354-47-5  339538-65-7  6-氯色酮  33512-26-4  330-85-8  333364-12-8  332041-54-0  诺昔替林  4-(三氟甲硫基)苯甲酰胺  333434-63-2  (3Z)-3-[[[3-[(二甲基氨基)甲基]苯基]氨基]苯亚甲基]-2,3-二氢-2-氧代-1H-吲哚-6-甲酰胺  4-氯-3-(3-氧代-3-苯基丙酰氨基)苯甲酸(1-十二烷氧羰基)乙酯  聚苯胺  甲基丙烯酸甲酯与丁二烯和丙烯酸丁酯的聚合物  335159-14-3  D-甘露糖-6-磷酸钠  33105-95-2  十九氟癸酸  3351-59-5  33646-40-1  2-碘茴香硫醚  937|
CAS#3388-72-5 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:3388-72-5