CAS号查询化工产品 >  CAS No.3225-31-8

3225-31-8  

CAS Number:3225-31-8 基本信息
英文名:38000 Ethyl,1-cyano-1-methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI)
别名: 1-Cyano-1-methylethyl;
2-Cyano-2-propyl;
2-Cyano-2-propyl radical;
Cyanoisopropyl radical;
a-Cyanoisopropyl;
a-Cyanoisopropyl radical
分子结构:
  • CAS:3225-31-8的分子结构
  • CAS:3225-31-8的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C4H6N*
分子量: 68.10
3225-31-8
InChI: 1S/C4H6N/c1-4(2)3-5/h1-2H3
相关化学品信息
3292-05-5  321309-44-8  32599-11-4  1-乙基-2-甲基-5,6-二氯苯并咪唑  32694-71-6  323580-68-3  325766-88-9  3-(2-甲酰乙基)-2,5-二甲基苯并恶唑翁溴  32416-70-9  32277-91-1  6-叔丁基-2,3-萘二甲腈  32619-23-1  32641-90-0  32896-91-6  32002-81-6  三苯基膦(η-环戊二烯基)合钴(I)  328406-17-3  32787-84-1  3217-86-5  32348-31-5  32287-00-6  (S)-1-辛炔-3-醇  32997-68-5  324054-50-4  32586-76-8  324054-54-8  32000-73-0  L-谷氨酸二叔丁酯盐酸盐  四[4-(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)苯基]膦  32235-06-6  934|
CAS#3225-31-8 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册