CAS号查询化工产品 >  CAS No.28579-31-9

28579-31-9  

CAS Number:28579-31-9 基本信息
英文名:10892 2H-Furo[3,2-e]indole(8CI,9CI)
别名: 2H-Furo[3,2-e]indole (8CI,9CI)
分子结构:
  • CAS:28579-31-9的分子结构
  • CAS:28579-31-9的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C10H7NO
分子量: 157.16868
28579-31-9
InChI: 1S/C10H7NO/c1-2-10-8(4-6-12-10)7-3-5-11-9(1)7/h1-5H,6H2
相关化学品信息
285142-14-5  1,2-苯二甲酸二烯丙酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的聚合物  289-52-1  28547-15-1  环氧十二烷  2813-22-1  288-35-7  7-苯乙酰氨基去乙酰氧基头孢霉烷酸-2-三氯乙酯  288102-17-0  28218-64-6  3,5-二氯-4-羟基苯甲酸甲酯水合物  286949-65-3  28942-53-2  28014-46-2  28314-62-7  28563-18-0  哒嗪  28272-96-0  6-苯基-4-嘧啶羧酸  28381-25-1  28144-43-6  2888-11-1  三氮唑  28717-80-8  28641-31-8  286019-82-7  287944-16-5  2867-63-2  28439-94-3  2863-34-5  881|
CAS#28579-31-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册