CAS号查询化工产品 >  CAS No.27837-75-8

27837-75-8  1,3-异苯并呋喃二酮与1,2-乙二醇和2,5-呋喃二酮的聚合物

CAS Number:27837-75-8 基本信息
中文名:16235 1,3-异苯并呋喃二酮与1,2-乙二醇和2,5-呋喃二酮的聚合物;
不饱和聚酯树脂(189型)
英文名:86412 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione
别名: Unsaturated polyester resin 189;
1,3-isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and2,5-furandione;
1,3-Isobenzofurandione,polymer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione
分子式: (C8H4O3.C4H2O3.C2H6O2)x
27837-75-8
相关化学品信息
27873-22-9  272127-76-1  27574-80-7  27960-59-4  肉豆蔻醇烟酸酯  2-丙烯酸甲酯与1,3-丁二烯和2-丙烯腈的聚合物  N-[对-(2-苯并咪唑)苯基]马来酰亚胺  27114-26-7  272-62-8  (S)-1,2,3,4-四氢异喹啉-3-乙酸盐酸盐  2-(4-氯苯氧)苯胺  27176-95-0  27613-36-1  275-54-7  27241-96-9  27720-87-2  27486-87-9  27126-22-3  27016-91-7  2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙酯与2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物  2724-68-7  27767-85-7  顺式-9-二十三烯  27672-14-6  27301-54-8  27356-52-1  DL-赖氨酸-2-15N二盐酸  2-(乙硫基)苯并噻唑  270263-03-1  二氯苯基三氯硅烷  928|
CAS#27837-75-8 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:27837-75-8