CAS号查询化工产品 >  CAS No.188067-71-2

188067-71-2  

CAS Number:188067-71-2 基本信息
英文名:69854 2,3-DEHYDROLOVASTATIN ACID SODIUM SALT
别名: 2,3-DEHYDROLOVASTATIN ACID SODIUM SALT;
[1S-[1a(2E,5S*),2a,6b,8b(R*),8aa]]- 7-[1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthalenyl]-5-hydroxy-2-heptenoic Acid Sodium Sal;
[1S-[1a(2E,5S*),2a,6,8(R*),8aa]]- 7-[1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-dimethyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthalenyl]-5-hydroxy-2-heptenoic Acid Sodium Salt
分子结构:
CAS:188067-71-2的分子结构
分子式: C24H35O5.Na
188067-71-2
相关化学品信息
185444-97-7  184866-29-3  Di-n-丁基乙醛  189109-90-8  3,4-二氯溴苯  18015-86-6  187947-37-1  183483-15-0  188257-67-2  186041-50-9  1851-21-4  1864-97-7  三乙烯基甲基硅烷  183606-72-6  187037-23-6  189077-34-7  18441-60-6  182188-92-7  180308-30-9  1,3-双(4-甲氧基苯)-1,3-丙二酮  18175-58-1  182493-45-4  18457-86-8  18803-09-3  邻溴对二苯甲酸二甲酯  18867-43-1  18747-42-7  5,5-硫代二水杨酸  186202-82-4  1890-28-4  
CAS#188067-71-2 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
VIP产品VIP产品仅需0.24元/个/年-爱化学
您的产品需要显示在这里,仅需0.24元/个/年
VIP特权:产品直达,品牌Logo,排名优先,QQ特权

点击这里给我发消息此QQ仅用于VIP合作联系!
我的库存信息
尚未登录
您还没有登录,请先 登录注册
创建试剂库教程 试剂库常见问题