CAS号查询化工产品 >  CAS No.179028-65-0

179028-65-0  2-氰基-5-甲氧基苯甲酸

CAS Number:179028-65-0 基本信息
中文名:68232 2-氰基-5-甲氧基苯甲酸
英文名:48408 Benzoic acid,2-cyano-5-methoxy-
别名: 2-Cyano-5-methoxybenzoicacid
分子结构:
  • CAS:179028-65-0_2-氰基-5-甲氧基苯甲酸的分子结构
  • CAS:179028-65-0_2-氰基-5-甲氧基苯甲酸的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C9H7NO3
分子量: 177.16
179028-65-0
InChI: 1S/C9H7NO3/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
相关化学品信息
17401-15-9  17869-38-4  175277-30-2  1761-10-0  17085-89-1  (R)-((2-(溴甲基)-3-甲基丁氧基)甲基)苯  17586-97-9  1740-54-1  2-氯-N-(2,2,2-三氟乙基)乙酰胺  17826-45-8  3,5-二苯基-1-(1-萘基)甲暨  17352-62-4  17613-47-7  17321-22-1  3-羟甲基降金刚烷  173549-48-9  17058-06-9  二甲基二(苯基甲基)硅烷  17506-66-0  正辛基环己烷  175278-43-0  17343-05-4  172152-19-1  174579-31-8  177478-61-4  171565-02-9  176172-02-4  17413-73-9  17626-59-4  172514-91-9  916|
CAS#179028-65-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册