CAS号查询化工产品 >  CAS No.1784-46-9

1784-46-9  

CAS Number:1784-46-9 基本信息
英文名:44065 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol,hydrogen sulfate, (3b,5Z,7E,22E)- (9CI)
别名: Ergocalciferol,hydrogen sulfate (7CI,8CI);
Vitamin D2 3b-sulfate;
Vitamin D2 sulfate
分子结构:
  • CAS:1784-46-9的分子结构
  • CAS:1784-46-9的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C28H44O4S
分子量: 476.712
1784-46-9
相关化学品信息
5-(三氟甲氧基)-1H-吲哚-2-羧酸乙酯  175358-03-9  17447-84-6  α-氨基-β氨甲基丙酸盐酸盐  十九酸甲酯  170859-74-2  甘油磷酸钠  苯胺甲基甲基二甲氧基硅烷  175202-91-2  177171-15-2  175205-11-5  17760-13-3  172738-68-0  17312-79-7  17808-35-4  17325-90-5  2-氨基-6-甲砜基苯并噻唑  [3aS-(3aα,4α,5β,7aα)]-5-叠氮-7-溴-3a,4,5,7a-四氢-2,2-二甲基-1,3-苯并二噁唑-4-醇  富马酸钠  3-氯-2,6-二甲氧基-5-硝基苯甲酸  MPAC-Br  17148-49-1  1785-06-4  三(三甲硅烷氧基)氯硅烷  17687-64-8  174689-39-5  177477-89-3  176112-77-9  双-(4-甲氧基苄基)-胺  17676-20-9  962|
CAS#1784-46-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:secoergosta