CAS号查询化工产品 >  CAS No.172366-38-0

172366-38-0  5,7-二氟-3,4-二氢-1H-2-萘酮

CAS Number:172366-38-0 基本信息
中文名:28558 5,7-二氟-3,4-二氢-1H-2-萘酮
英文名:8734 5,7-Difluoro-2-tetralone
别名: 5,7-Difluoro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
分子结构:
  • CAS:172366-38-0_5,7-二氟-3,4-二氢-1H-2-萘酮的分子结构
  • CAS:172366-38-0_5,7-二氟-3,4-二氢-1H-2-萘酮的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C10H8F2O
分子量: 182.17
172366-38-0
InChI: 1S/C10H8F2O/c11-7-3-6-4-8(13)1-2-9(6)10(12)5-7/h3,5H,1-2,4H2
相关化学品信息
175841-10-8  1711-35-9  3-(对氟苯甲酰氧基)托烷  1713-11-7  174300-34-6  17199-21-2  3-氰基苯肼盐酸盐  17910-73-5  177985-31-8  17257-80-6  175205-49-9  2-氯-4-氟苯基乙酸  17877-17-7  3-氨甲基苯甲酸甲酯盐酸盐  17890-82-3  175203-88-0  17348-62-8  17145-91-4  17323-81-8  1749-36-6  17523-08-9  2,4,5-三甲基萘  175143-70-1  177279-28-6  17066-40-9  三乙基硼氢化钠  178556-83-7  172648-06-5  178042-29-0  3,6-二氯吡啶羧酸  888|
CAS#172366-38-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
上海迈瑞尔化学技术有限公司
专业从事172366-38-0及其他化工产品的生产销售
咨询电话:0755-86170099
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册