CAS号查询化工产品 >  CAS No.14264-30-3

14264-30-3  

CAS Number:14264-30-3 基本信息
英文名:68372 Cuprate(2-),tris(cyano-kC)-, potassium (1:2)
别名: Cuprate(2-),tricyano-, dipotassium (8CI);
Cuprate(2-), tris(cyano-C)-, dipotassium;
Cuprate(2-), tris(cyano-kC)-, dipotassium (9CI);
Potassium cyanocuprate(I) (K2[Cu(CN)3]) (6CI);
Potassium tricyanocuprate(I) (7CI);
Dipotassium monocuprous tricyanide;
Dipotassium tricyanocuprate;
Dipotassium tricyanocuprate(2-)
分子结构:
  • CAS:14264-30-3的分子结构
  • CAS:14264-30-3的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C3CuK2N3
分子量: 219.7948
14264-30-3
InChI: 1S/3CN.Cu.2K/c3*1-2;;;/q;;;-2;2*+1
相关化学品信息
0  14467-49-3  142504-01-6  141665-20-5  14485-48-4  2,3-二氟苯乙酸  14877-04-4  14196-96-4  142274-08-6  143192-45-4  144485-79-0  146086-07-9  1-(3-氯苯基)-2-咪唑啉酮  143262-20-8  146013-28-7  4-甲氧基-2-甲苯基溴化镁溶液  14230-00-3  14117-54-5  143760-28-5  149526-84-1  14133-17-6  14548-85-7  145986-14-7  148960-37-6  1460-05-5  147778-11-8  硫氰酸汞钾  1-苯基哌啶-3-酮  14949-49-6  14191-83-4  895|
CAS#14264-30-3 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:14264-30-3