CAS号查询化工产品 >  CAS No.14162-53-9

14162-53-9  齐墩果酸beta-D-吡喃葡萄糖基酯

CAS Number:14162-53-9 基本信息
中文名:70830 齐墩果酸beta-D-吡喃葡萄糖基酯
英文名:51007 Oleanolic acid beta-D-glucopyranosyl ester
别名: (3beta)-3-Hydroxy-olean-12-en-28-oic acid beta-D-glucopyranosyl ester
分子结构:
  • CAS:14162-53-9_齐墩果酸beta-D-吡喃葡萄糖基酯的分子结构
  • CAS:14162-53-9_齐墩果酸beta-D-吡喃葡萄糖基酯的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C36H58O8
分子量: 618.84092
14162-53-9
InChI: 1S/C36H58O8/c1-31(2)14-16-36(30(42)44-29-28(41)27(40)26(39)22(19-37)43-29)17-15-34(6)20(21(36)18-31)8-9-24-33(5)12-11-25(38)32(3,4)23(33)10-13-35(24,34)7/h8,21-29,37-41H,9-19H2,1-7H3/t21-,22+,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
相关化学品信息
140868-77-5  141096-03-9  143922-95-6  罗丹宁蓝  14190-17-1  14840-02-9  144246-42-4  14849-23-1  145431-57-8  142438-63-9  [(1S,3S,4S)-4-氨基-3-羟基-5-苯基-1-(苯甲基)戊基]-氨基甲酸叔丁酯  14172-53-3  L-环己基甘氨酸甲酯盐酸盐  14343-31-8  142356-34-1  144710-45-2  2-苯甲基异氰酸苯酯  14474-50-1  148504-49-8  苯甲酰丙酮铁(III)  (2R,3S,5S)-3-苄氧基-5-[2-[[(4-甲氧基苯基)二苯基甲基]氨基]-6-苄氧基-9H-嘌呤-9-基]-2-苄氧基甲基环戊醇  14557-88-1  14961-46-7  149703-98-0  2-氟-6-[4-(甲硫基)甲氧苯基]苄腈  142449-72-7  14092-20-7  阿米洛利  14458-81-2  144025-09-2  995|
CAS#14162-53-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册