CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
103060-53-3达托霉素;
达妥霉素
Daptomycin;
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv.;
Benzenebutanoic acid, N-(1-oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginyl-L-a-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-a-aspartyl-D-alanyl-L-a-aspartylglycyl-D-seryl-(3R)-3-methyl-L-a-glutamyl-a,2-diamino-g-oxo-, (13®
4)-lactone, (aS)-;
Cidecin;
Cubicin;
Dapcin;
Daptomicina;
Daptomycine;
Daptomycinum;
Deptomycin;
LY 146032;
N-(1-Oxodecyl)-L-tryptophyl-D-asparaginyl-L-a-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-a-aspartyl-D-alanyl-L-a-aspartylglycyl-D-seryl-(3R)-3-methyl-L-a-glutamyl-(aS)-a,2-diamino-g-oxobenzenebutanoicacid (13®
4)-lactone
CAS:103060-53-3分子结构C72H101N17O26详情供应商
119723-44-3Daptomycin,1-[N-(1-oxotetradecyl)-L-tryptophan]- (9CI);
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv.;
LY 298862
CAS:119723-44-3化学结构C76H109N17O26详情供应商
114550-08-2Ferrocin A (9CI);
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv.;
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv., iron complex;
Glycine,N-[N5-acetyl-N2-[N-[N-[N5-acetyl-N2-[N-[N-[N-[N5-acetyl-N5-hydroxy-N2-[N-(1-oxo-3-decenyl)-L-seryl]-L-ornithyl]glycyl]-L-valyl]-L-seryl]-N5-hydroxy-L-ornithyl]-L-alanyl]glycyl]-N5-hydroxy-L-ornithyl]-,e1-lactone, iron complex;
TAN 866A
CAS:114550-08-2化学结构C51H82FeN13O19详情供应商
114562-40-2Ferrocin B (9CI);
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv.;
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv., iron complex;
Glycine,N-[N5-acetyl-N2-[N-[N-[N5-acetyl-N2-[N-[N-[N-[N5-acetyl-N5-hydroxy-N2-[N-(1-oxo-3-decenyl)-L-seryl]-L-ornithyl]glycyl]-L-valyl]-L-seryl]-N5-hydroxy-L-ornithyl]-L-seryl]glycyl]-N5-hydroxy-L-ornithyl]-,e1-lactone, iron complex;
TAN 866B
CAS:114562-40-2化学结构C51H82FeN13O20详情供应商
51148-16-4Pentadecane,1-(pentadecyloxy)-;
Pentadecane,1,1'-oxybis- (9CI);
16-OxaHentriacontane;
Pentadecyl ether
CAS:51148-16-4分子结构C30H62O详情供应商
71888-70-5Permetin A (9CI);
PolypeptinA, 9-L-serine-;
1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaazacycloHentriacontane,cyclic peptide deriv.;
9-L-Serinepolypeptin A;
L-Serine,N2-(3-hydroxy-4-methyl-1-oxohexyl)-L-2,4-diaminobutanoyl-L-isoleucyl-L-2,4-diaminobutanoyl-D-phenylalanyl-L-leucyl-L-2,4-diaminobutanoyl-D-valyl-L-leucyl-,e1-lactone;
Permycin A
CAS:71888-70-5分子结构C54H92N12O12详情供应商
126988-90-71,6,11,16,21,26-HexaazacycloHentriacontane-2,5,12,15,22,25-hexone,1,11,21-trihydroxy-;
DesferrioxamineX1;
Proferrioxamine X1
CAS:126988-90-7分子结构C25H44N6O9详情供应商
24724-84-314,16-HentriacontanedioneCAS:24724-84-3分子结构C31H60O2详情供应商
149471-24-91,5,10,16,21,27-HexaazacycloHentriacontane-6,9,17,20,28,31-hexone,1,10,21-trihydroxy-;
ProferrioxamineX7
CAS:149471-24-9分子结构C25H44N6O9详情供应商
100258-41-12,5,8,11,14,17,20,23,26,29-DecaoxaHentriacontane,30-methyl-;
30-Methyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decaoxaHentriacontane
CAS:100258-41-1分子结构C22H46O10详情供应商
热门搜关键词:58263-67-5 Zinc Carbonate 1150-90-9 143879-77-0 16732-70-0 二甲基二硫代氨基甲酸钠 雄烯三酮 Methyl 14-methylpentadecanoate  3187-51-7 C7 N2 H6 辛乙二醇 土大黄苷 16339-12-1 烯丙基苯胺  SOLVENT YELLOW 82 27306-78-1 Cb 110119-84-1 活性黄6G C3H3N 68555 52776-45-1 C21H14O7 125905 Chloropropionic acid C18H16N2O1 19727* 聚四氢 15007-61-1 dttp dimethoxyethane 175136-76-2 C4H9NOS C15H12N2O 80584-90-3 3469-69-0 115939-25-8 C13H10F3N