CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
892869-54-4齐墩果-12-烯[2,3-c][1,2,5]恶二唑-28-酸苯甲酯Olean-12-eno[2,3-c][1,2,5]oxadiazol-28-oic acid phenylmethyl ester;
Benzyl3-dehydroxy-1,2,5-oxadiazolo[3',4':2,3]oleanolate
CAS:892869-54-4化学结构C37H50N2O3详情供应商
热门搜关键词:durrin 二甲基 苯二甲酸 洗必 C.HNaO alpha-丁基-gamma-丁内酯 Bicyclo[4.1.0]heptan-3-one CAS NO.: 9003-01-4 AC2 铁 cas UN No. Thiocolchicosid RED 141 casein hydrolysate 86764-11-6 52333-42-3 C39H78O BETA CYFLUTHRIN 戊基 己烷 88-18 2,2',4,4'- 四溴联苯醚 100421-52-1 C39H80O LINALOOL OXIDE CIS 157078-47-2 Anoxsyn 442 1-BOC-哌啶 Methoxypoly(ethylene glycol 2-甲氧基-1-甲基 Ethylene glycol dimethyl ether; [3.2.0]hept-3-en-2-one ethylmethyl sulfone PA66 UL c32h58o16n2 estolate 103923-27-9 1-(2-羟乙基)哌啶 c31h51o14n5p2 tetrahydro-5-methyl- CN4H2 水解胶原蛋