CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
17450-30-51-十八烷基-1H-吡咯-2,5-二酮5-dione, 1-octadecyl-1H-Pyrrole-2;
1-Octadecyl-1H-pyrrole-2,5-dione
CAS:17450-30-5分子结构C22H39NO2详情供应商
150314-34-4HEA8,11,14-Eicosatrienamide,N-(2-hydroxyethyl)-, (8Z,11Z,14Z)-;
8,11,14-Eicosatrienamide,N-(2-hydroxyethyl)-, (Z,Z,Z)-
CAS:150314-34-4分子结构C22H39NO2详情供应商
热门搜关键词:1,2,4-Oxadiazol-5-amine, O3C4H6 138449-07-7 (ch3o)2 -4a-methyl 3-dimethyl-3, 吡啶基丙氨酸 CAS:63-05-8 68425-15 十一烷 二酮 -NHNH2 C6H5OCOOCH3 13799-03-6 benzoylhydrazone tetralyl 乙烯 氯 trans-2-dodecenoylcoenzyme A AZOMETHINE IMINE octahydro-4a-methyl-7-(1-methylethyl)- 睾 酮 74381.40.1 POMA 1641940-94-4 2-methyl-, butyl ester wsl 6-(4-ethoxyphenyl 5,7-dihydroxy-3,4'-dimethoxyflavone 74367.34.3 aryl ether 二氯二苯基 5556-76-3 1-isothiocyanato NOC4H9 CAS:897-06-3 arboxylic acid N-苄氧羰基-L-羟脯氨酸 四氢异喹啉-3-羧酸 1-异丙基-4-甲基-1,3-环已二烯 lmethyl Purine-2,6-dione